Spor

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na ÇağrıGalatasaray’dan yapılan açıklamada, “Tüzüğümüzün 25.4. ve 28.1 maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle 29 Haziran 2024 Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum, Darülbedai Caddesi No. 4 34367, Harbiye, Şişli, İstanbul adresinde saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. ” denildi.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle;

“Gündem:

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi,

4. Tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12 ve 13 fıkraları ile 145. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna, aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2026 tarihine kadar yetki verilmesine,

4.1 Kulüp üyelerinin kullanımına özgü sosyal tesis olarak faaliyette bulunan Galatasaray Adası’nı teşkil eden taşınmazlardan, Maliye Hazinesi mülkiyetinde ve Kulübümüz lehine irtifak hakkı bulunan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 369 Ada, 2 ve 4 nolu parseller, bu parseller çevresinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar, Kuruçeşme sahilindeki iskele alanı ve Kulübümüz mülkiyetindeki 369 ada 1 nolu parsel ile birlikte bu taşınmazlar için ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, inşaat yapmak, inşa edilen yapıları nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, söz konusu parseller ve onları çevreleyen alanda ihtiyaç duyulması halinde ek ayni haklar edinmek için gereken işlemleri yapmak, (GALATASARAY ADASI),

4.2. Yetki taleplerine konu gayrimenkul projelerine ilişkin yapılacak inşaat faaliyetlerinin, dört büyük bağımsız denetim firmasından (Deloitte, E&Y KPMG ve PWC) birinin gözetiminde gerçekleştirilmesi, inşaat faaliyetleri ile ilgili olarak bağımsız bir ihale komisyonu kurulması, bu komisyon aracılığıyla şartnameler oluşturulması, açık ihalelerin kamuya duyurulması, ihalelerin canlı olarak Kulübümüz bünyesindeki mecraların birinden yayınlanması, inşaatın münhasıran Kulübümüz tarafından yürütülmesi halinde ihale komisyonunun seçtiği ulusal veya uluslararası bir proje yönetim şirketi ile projenin tüm süreçlerinin yürütülmesi; ihale sonucu firma seçiminin, ihale komisyonu, inşaatın münhasıran kulübümüz tarafından yürütülmesi halinde projelere atanacak uluslararası veya ulusal proje yönetim şirketi, yukarıda sıralanan dört büyük denetim firmasından bir tanesi ve ilgili bankanın katılımı ile gerçekleştirilmesi; söz konusu projelerden elde edilecek gelirin öncelikle Kulübümüzün ve bağlı ortaklıklarının finansal ve vadesi geçmiş ticari borçlarının ödenmesi ile inşaat harcamalarında kullanılması, kalan paranın ise yalnızca getirisinin altyapının geliştirilmesine, branşların desteklenmesine ve mevcut tesislere yapılacak olan yatırımlara harcanmasına, kalan ana paranın ise ancak genel kuruldan alınacak müsaade ile kullanılmasına,

4.2.1 Kulübümüzün maliki bulunduğu İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 79 pafta, 1032 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz ile Kulübümüzün %100 hissedarı bulunduğu Galatasaray Florya Emlak A.Ş’nin maliki olduğu İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 292 ada 220 parsellere ilişkin her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat ve bu taşınmazlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, bağımsız bölümlerin satış ve devrini yapmak, bahse konu parselleri ya da parsellere ilişkin hakları kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak, kiraya vermek, satışını ve devrini gerçekleştirmek, bu taşınmazlara ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, parseller üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, koşulların oluşması halinde civar parselleri satın almak, ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak, (FLORYA ARSASI),

4.2.2. Kulübümüzün maliki olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 385 Parselde kayıtlı 2.127,32 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin olarak, her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmaz üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ipotek, rehin, inşaat, taşınmaz üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, bağımsız bölümlerin satış ve devrini yapmak, bahse konu taşınmazı kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak, kiraya vermek, satışını gerçekleştirmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak (MECİDİYEKÖY BİNASI),

4.3 Yeni bir kamp tesisi kurulabilmesi amacıyla Kulübümüz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 26.07.2022 tarihli tescil işlemi ile Kulübümüze tahsis edilen, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 3427, 3428 ve 3430 no’lu parselleri içeren toplam 102.233,89 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmazın üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, ipotek, rehin, inşaat taşınmaz üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, arazi üzerinde spor tesisi inşa ettirmek, inşa edilen tesisi nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak, aynı amaçla civarındaki taşınmazları Kulübümüzün tasarrufuna kazandırmak, satın almak ve bu suretle mevcut taşınmazımızın alanını genişletmek için yeni haklar edinmek ve bu taşınmazlara ilişkin olarak burada belirtilen tüm işlemleri yapmak, (KEMERBURGAZ YENİ KAMP TESİSİ),

4.4. Kulübümüze 25.11.2022 tarihinde tahsis edilen ve tasarrufu İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, İ.Ayazağa mahallesinde kain Ali Sami Yen Spor Kompleksinin yanında yer alan 3 ada 34 parsel no’lu 61.651,75 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerine spor salonu, spor kompleksi, park, çevre düzenlemesi, kamp tesisi ve ticari alanlar yapılabilmesi için her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması, bahse konu taşınmaz üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, arazi üzerinde spor tesisi inşa ettirmek, inşa edilen tesisi nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, kiraya vermek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak, (ASLANTEPE VADİSİ PROJESİ)

4.4 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak; yukarıda belirtilen 4.2., 4.3 ve 4.4. maddelerdeki yetki taleplerine konu projeler ile ilgili finansman sağlanabilmesi için yeni kredi sözleşmeleri imzalamak, bu suretle ve sadece Kulübümüzün mülkiyetine kazandırılacak olan yeni taşınmazlar üzerinde bankalar lehine ipotek, rehin ve sair ayni haklar tesis etmek,

4.5 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 19 Mayıs Mahallesinde bulunan 106.056 m² alanlı taşınmaza ilişkin her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, tescil, terkin, ifraz, tevhid ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak. (BÜYÜKÇEKMECE ARAZİSİ)

4.6 Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası’nda; Küçükçekmece Kürek Tesislerinde, yer alan kafe, restoran, dükkan, ofis, sergi/etkinlik/reklam alanı ve benzeri alanların; kısmen ve/ veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme sözleşmelerinin yapılması, tesislerin geliştirilmesi,

5. Kapanış”

 


Apsny News

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu