Ekonomi

Hisseli tapu nedir, nasıl satılır, nasıl devredilir? Hisseli tapusu olanların bilmesi gerekenler


Hisseli tapu nedir, nasıl satılır, nasıl devredilir? Hisseli tapusu olanların bilmesi gerekenler

Hisseli tapu sahibi olan bir kişi, sahip olduğu payı başkasına devretmek istediği takdirde çeşitli yollar izleyebilir. Hisseli tapu, birden fazla kişi tarafından ortak kullanılan bir taşınmaz malı ifade eder ve bu nedenle hisse sahipleri arasında ortak kararlar alınması gereklidir.

Hisseli tapu nedir?

Öncelikle hisseli tapu nedir sorusuna yanıt arayalım.

Hisseli tapu; taşınmaz bir mal üzerinde hak sahibi olan kişilerin adlarının ve sayılarının bulunduğu tapu türünün adıdır. Bir taşınmaz mal sadece bir kişiye ait olabildiği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir. Bu tip durumlarda taşınmazın ortaklarının isimlerinin yer aldığı tapu türü “hisseli tapu” olarak isimlendirilir.

Elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet olmak üzere iki farklı tipte hisseli tapu vardır. Elbirliği mülkiyetinde paydaşların hangi bölgede ne kadar hak sahibi olduğu belirtilmez. Dolayısıyla elbirliği mülkiyetinde paydaşlar kendi aralarında kimin hangi bölgede, ne kadar hak sahibi olduğuna karar vermek durumundadırlar.

Paylı mülkiyette ise söz konusu taşınmaz mal üzerinde hak sahibi olan hissedarlar arasında hangi oranda hak sahibi olunduğu ya ni pay oranları belirtilir.

Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?

Hisseli tapusu olan vatandaşlar kendilerine düşen hisse paylarını istedikleri gibi satabiliyorlar. Fakat bu satışlarda döneme önalım hakkı giriyor. Bir hisseli tapuda hisse payı satılacaksa o hissenin ilk alım hakkı başka hissedarlardadır. Bundan kaynaklı bu önalım hakkı müessesesi kullanıldıktan sonra üçüncü vatandaşlara satış yapılmalıdır.

Hisse payını satacak olan şahıs noter kanalıyla bu payını başka hissedarlara satış teklifini ihtarname olarak göndermelidir. Bu ihtarnamenin sonrasında başka hissedarlar satışa çıkarılan hisseyi satın alsalar da almasalar da satışa çıkaran hissedar amacıyla sorun kapanacaktır. Eğer hissedarlar hisse payını satın almaya yanaşmazlarsa o vakit o hisse üçüncü vatandaşlara satılabilir. Bu satışa da herhangi bir şekilde hissedarlar itirazda bulunamazlar.

Hisse sahibi, kabul edilen fiyatın ardından, noter huzurunda düzenlenecek bir sözleşmeyle payını devretmelidir. Bu sözleşmede, taşınmazın adresi, tapu kaydı, hisse payı, satış bedeli ve tarafların kimlik bilgileri yer almalıdır. Sözleşmenin düzenlenmesi ve imzalanması sonrasında, tapu sicil müdürlüğüne başvurularak hisseli tapunun devri gerçekleştirilebilir.

Hisseli tapunun satış işlemi için belirlenen fiyatın diğer hisse sahipleri tarafından kabul edilmemesi durumunda ise, bu durumda mahkeme yoluyla payın satışı talep edilebilir. Ancak, mahkeme sürecinin uzun ve masraflı olması nedeniyle, hisse sahiplerinin öncelikle uzlaşma yoluna gitmeleri daha doğru olacaktır.

 

Kaynak: Diğer


Apsny News

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu