Ekonomi

Mesâha nedir? Tapu işlemlerinde karşımıza çıkan Mesâha ne anlama gelir?


Mesâha nedir? Tapu işlemlerinde karşımıza çıkan Mesâha ne anlama gelir?

Tapu işlemi yapacaksınız hiç bilmediğiniz terimlerle karşılaşabilirsiniz. Bu sözcüklerden biri de Mesâha.

Peki Mesâha nedir, tapuda ne gibi bir anlama gelir? İşte detaylar

Mesâha nedir? Tapu işlemlerinde karşımıza çıkan Mesâha ne anlama gelir? - Resim : 1

Mesâha nedir?

Mesâha; ölçme, ölçümleme, yüz ölçümü anlamına gelir.

Uygulamada arazi ölçümleriyle ilgili olan geometri alt bilim dalıdır, yer ölçme bilimi diye de bilinir.

Arapça’da bulunan mesh sözcüğünden gelir. Birçok anlamı bunulan mesh’in bir anlamı da “araziyi tesviye etme, düz hale getirme”dir. Misâha araziyi bir ölçü birimiyle ölçmektir. İlm-i misâha ise genel olarak çizgilerin ,yüzeylerin ve hacimlerin ölçme yöntemlerini konu alan ilim dalına nedir.

Matematik tarihçilerine göre mesâhanın kökeni Mısır geometrisinden gelir. Mısırlı bilim insanları ölçümleri o dönem iple gerçekleştirdikleri için onlara “ip gericiler” yani Yunanca’da harpedonaptai denirdi.

Mısırlıları geometri bilimine iten neden ise Nil nehrinin erozyona uğrattığı toprakların vergiden düşülebilmesi için ölçülmesi işleminden kaynaklanır.

Zaten Yunanca bir kelime olan geometri de yer ve ölçme kelimelerinden elde edilmiştir.

İslam dünyasında ise örneğin İbn Haldun mesâhayı uygulama yönünden ele alır ve yer ölçme olarak sınırlar. Kadızâde-i Rûmî ise konuya başka açıdan yaklaşır ve bunu bir bilim dalı olarak görür.

Mesâha tashihi nedir?

Mesâha kelimesi tapu işlemlerinde daha çok yüzölçümü işlemlerinde karşımıza çıkar. Mesâha tashihi de bundan kaynaklanır. Uygulamada “miktar tezyidi”, “sınır ve yüzölçümü düzeltimi” ve “mesaha tashihi” davası olarak adlandırılan bu tür bir davayla, taşınmazın tapu sicilindeki yüz ölçümü gerçek yüzölçümü ile uyumlu hale getirilmektedir. Bu konuda açılan davalara sınır ve yüzölçümü düzeltimi ya da mesâha tashihi davları denir.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Haber Global


Apsny News

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu