Ekonomi

Satışı gerçekleştirilecek taşınmazın deprem sigortasını yaptırmak kimin yükümlüğünde? Alıcının mı satıcının mı?


Satışı gerçekleştirilecek taşınmazın deprem sigortasını yaptırmak kimin yükümlüğünde? Alıcının mı satıcının mı?

Satış işlemi gerçekleştirileceği zaman zorunlu deprem sigortasını kim yaptırır?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsüdür.

Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır. Harç ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli nedir?

Takyidat; Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

Tapu Kaydı örneği alınması; Web tapudan başvuru yapılarak tapu müdürlüğüne gitmeden talebin karşılanması mümkündür.

2021 yılı için; Harçlar Kanunu 4 sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin her bir sayfasından (Fotokopiler dahil 15,20 TL tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı tarife uyarınca“ Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 35,00 TL Döner sermaye hizmet bedeli alınır. Malik ve kütükte kayıtlı hak sahibinin alacağı kayıttan döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

Vekâletnamede fotoğraf gerekli midir?

2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.)

Satıcı adına vekâleten işlem yapacağım, bunun için satıcının fotoğrafı gerekli midir?

Hayır fotoğraf alınma uygulaması tapu müdürlüklerinde kaldırılmıştır. (Kaynak: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü)

Kaynak: Diğer


Apsny News

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu