Politika

Şirketlere tek seferlik deprem vergisi


Deprem nedeniyle kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak.

Fotoğraf: AA

TBMM Genel Kurulu’nda yapılandırma kanunu teklifinin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. İlk 12 maddenin kabul edildiği birinci bölümde, depremle ilgili tedbirlere ilişkin önergeler doğrultusunda değişiklik yapıldı.

Habertürk’ün aktardığına göre deprem nedeniyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden yüzde 10 oranında, yurtdışından elde edilen kazançlar için de yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

Vergi dönem kazançları ilişkilendirilmeyecek. İlk taksidi kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksidi bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkati alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecek. Deprem bölgesindeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergiden muaf olacak.

İşverenlerin depremzede işçiler için 31 Temmuz’a kadar yapacakları 50 bin liraya kadar olan ayni ve nakdi yardımlar vergi ve sosyal güvenlik priminden muaf olacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden vergi alınmayacak.

Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek. Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak.

Düzenleme kapsamına, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin civarı mükellef girecek.

Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek


Apsny News

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın