Ekonomi

Tapu sicilinde yanlış yazılan isim nasıl düzeltilir?


Tapu sicilinde yanlış yazılan isim nasıl düzeltilir?

Elbirliği halinde bulunan mülkiyetimi müşterek mülkiyete nasıl çevirebilirim?

Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

80 yaşında babam satış yapacak sağlık raporu almak zorunda mıyız?

Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında sağlık raporu ister.

Kat irtifakı kurulması için gerekli evrak:

Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
Mimari proje
Vaziyet Planı (Toplu Yapılarda) 
Yönetim Planı

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evrak nelerdir?

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda; Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

Tapu sicilinde ismim yanlış yazılmış. Yanlışlığı nasıl düzeltebilirim?

Web tapudan, Alo 181 Tapu ve Kadastro Hattından başvuru yapılarak Tapu Sicili Tüzüğü’nün 74. ve 75. maddeleri ile İdaremizin 2016/2  sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.

İdaremizden kaynaklanan hataların düzeltilmesinden tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli alınmaz. Hatanın, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması halinde ise tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir. (Kaynak: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü)

 

Kaynak: Diğer


Apsny News

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın