Ekonomi

Tapuda vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlenir?


Tapuda vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlenir?

Vakıflar için yetki belgesi nereden alınır?

Vakıflar için yetki belgesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmaktadır.

Dernekler ve sendikalar için yetki belgesi nereden alınır?

Dernekler ve sendikalar yetki belgesini mülki amirden (Kaymakamlık veya Valilikten) alır.

Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlerim?

Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 43, 512 ve 513. maddelerinde belirtilmiştir.

Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü,  gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

 Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.

Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir. 

İşlem esnasında kullanılan vekâletname veya veraset belgesini işlem bitince başka bir işlemde kullanmak için geri alabilir miyim?

İşlem sırasında ibraz edilen vekâletname aslı (ya da noter tasdikli sureti) veya veraset belgesi Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir. Ancak, aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar ibrazı gerekmemektedir. (Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)

 

Kaynak: Diğer


Apsny News

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu